Lilian Boudewijn-Slaats

Rituelen, afscheid & begeleiding

Afscheid

Afscheid

Wanneer de dood uw geliefde treft komt er veel op u af als nabestaande. Als ritueelbegeleider bij afscheid kan ik u bijstaan door een afscheidsceremonie te ontwerpen die past.

Ik help u de juiste woorden, gedichten, muziek of beelden vinden. Ik help u de juiste rituelen vinden. Voor een waardig en persoonlijk afscheid. Waar u maar wilt. En hoe u het wilt.

Waarbij de herinnering aan uw geliefde wordt omgezet in een blijvende betekenis.

Waar u mee verder kunt. Want het leven moet gevierd worden! Afscheid nemen doe je maar één keer. En het moet goed zijn!

 

 

 

Als je kind overlijdt…

Dan maken we, als u dat wilt, een dienst die ook aansluit bij de belevingswereld van uw kind
En de kinderen eromheen. Had jullie zoon of dochter een bijzondere interesse? Hield uw kind van dansen, spelletjes, zingen? Wat willen broertjes, zusjes, klasgenootjes graag voor hem of haar doen? Wilt u de school erbij betrekken? Of de sportclub? Ik overleg met hen als u dat wenst.

Als het einde nadert…

Naderend overlijden, of voorafgaand aan euthanasie. Een laatste levensfase ritueel markeert de overgang van het alledaagse leven naar de eindfase van het leven dat u met elkaar geleefd hebt. Het brengt duidelijkheid dat het einde echt nadert.
Een bijeenkomst, die ruimte geeft om onbesproken zaken alsnog aan elkaar over te brengen. Met teksten, muziek en handelingen. Waardevol! Voor de persoon die zal overlijden en voor hen die achterblijven.

Uw afscheidsviering bespreken

Graag ga ik met u in gesprek en inventariseer dan uw wensen. Vervolgens bouwen we de dienst dan stap voor stap op. Als u dat wenst in meerdere gesprekken.