Afscheid

Wanneer de dood uw geliefde treft komt er veel op u af als nabestaande. Als ritueelbegeleider bij afscheid kan ik u, bijstaan door een afscheidsceremonie te ontwerpen die past, ongeacht uw levensovertuiging.

Ik help u de juiste woorden, gedichten, muziek of beelden te vinden en schrijf een persoonlijk en karakteristiek levensverhaal, waarin eenieder uw geliefde herkent en zijn of haar nabijheid voelt. Ook help ik u passende rituelen te vinden, voor een waardig en persoonlijk afscheid. Waar u maar wilt en hoe u het wilt, ongeacht uw levensovertuiging.

Waarbij de herinnering aan uw geliefde wordt omgezet in een blijvende betekenis, waar u mee verder kunt.

Het leven moet immers gevierd worden! 
Afscheid nemen doe je maar één keer en het moet goed zijn!

Persoonlijk afscheid na overlijden

In een persoonlijk gesprek probeer ik mij door uw verhalen en herinneringen, een beeld te vormen van uw geliefde.

 We bespreken wat u wilt, welke sfeer u in de afscheidsviering wenst, hoe deze wordt opgebouwd en of er sprekers zullen zijn, of andere persoonlijke bijdragen op welke wijze dan ook.

Ook kan ik het levensverhaal en of een overweging voor u schrijven en de tekst voor het gedachtenisprentje. Daarnaast kan ik u en u behulpzaam zijn met de muziekkeuze en het maken van een fotopresentatie.

Ook kinderen en kleinkinderen probeer ik in overleg met u zoveel mogelijk te betrekken bij het afscheid. Omdat dat goed is voor hun verwerkingsproces.

De afscheidsviering kan ik geheel voorgaan, de sprekers aankondigen of u begeleiden in het zelf vormgeven.

Na afloop van de viering ontvangt u van mij ter herinnering een boekje van de viering.

Bootje op rivier

Als je kind overlijdt

  

Als je kind overlijdt maken we, als u dat wilt, een dienst die ook aansluit bij de belevingswereld van uw kind en de kinderen eromheen. Had jullie zoon of dochter een bijzondere interesse? Hield uw kind van dansen, spelletjes, zingen? Wat willen broertjes, zusjes, klasgenootjes graag voor hem of haar doen? Wilt u de school erbij betrekken? Of de sportclub? Ik overleg met hen als u dat wenst.

Laatste levensfase

Bij naderend overlijden, of voorafgaand aan euthanasie markeert een laatste levensfase ritueelde overgang van het alledaagse leven naar de eindfase van het leven dat u met elkaar geleefd hebt. Het brengt duidelijkheid dat het einde echt nadert.

Een bijeenkomst,
die ruimte geeft om onbesproken zaken alsnog aan elkaar over te brengen.Met teksten, muziek en rituelen. Waardevol! Voor de persoon die zal overlijden én voor hen die achterblijven.

Uw afscheidsviering bespreken

Graag ga ik met u in gesprek en inventariseer dan uw wensen. Vervolgens bouwen we de dienst dan stap voor stap op. Als u dat wenst in meerdere gesprekken.