Coaching

In ons leven krijgen we voortdurend te maken met verlies en veranderingen. Dit kan het verlies van een dierbare zijn, maar ook het verlies van je gezondheid of die van naaste familieleden, echtscheiding, een grote reorganisatie of het verlies van je baan. Bij verandering hoort onvermijdelijk afscheid. Dat maakt transitiemomenten zo lastig.

Hoe gaan we om met weerstand of andere emoties die ontstaan bij onszelf en bij anderen?

De basis hiervoor ligt al besloten in onze vroegste ervaringen van veiligheid en verzorging verschaft door onze ouders of verzorgers, onze eerste ‘secure bases’.

 

Secure Base Coachen

Een ‘secure base’ is een persoon die, of een plaats, doel of object dat een gevoel van bescherming, veiligheid en zorg verschaft. Het is tegelijkertijd een bron van inspiratie en energie, zodat we op onderzoek kunnen gaan, uitdagingen aannemen en risico’s durven nemen.

In ons leven ontmoeten we, naast onze ouders, meerdere ‘secure bases.’ Dit kunnen familieleden, vrienden, docenten, leidinggevenden of situaties zijn, die ons enerzijds veiligheid bieden en ons anderzijds vanuit die veiligheid uitdagen stappen te zetten, die we anders misschien niet hadden durven nemen. Ook als het lastig is, zijn ze er voor ons als een bron van inspiratie en vreugde.

De mate van veiligheid die er is en in onze vroegste jeugd was, bepaalt hoe we met moeilijke situaties hebben geleerd om te gaan. Dit is dus voor iedereen anders.

Als coach wil ik ook die ‘secure base’ zijn voor mijn cliënten en begeleid ik hen bij het aanspreken van hun natuurlijke veerkracht. Daarbij help ik hen blokkades, zoals rouw, verstoorde relaties, lichamelijke klachten, burn-out te onderkennen en nieuwe perspectieven te vinden, opdat er weer verbinding ontstaat met de omgeving en de mensen om hen heen.

Intuïtief systemisch coachen en familieopstellingen

Naast het feit dat we in ons leven meerdere secure bases ontmoeten, kent ons leven van jongs af aan vele systemen. Daarin groeien we op en ontwikkelen we ons. Eerst met onze opvoeders, vervolgens binnen onze schoolklas of vereniging en weer later werken wij in teams, organisaties. Systemen, met elk hun eigen dynamisch krachtenveld.

Systemisch werk is een krachtige methodiek om verborgen belemmeringen zichtbaar te maken. Personen worden hierbij niet op zichzelf gezien maar als onderdeel van hun context. Iedereen heeft een plek in het systeem, er is sprake van ordening.

Wanneer problemen in een specifieke situatie op psychologisch niveau niet toereikend kunnen worden opgelost en stagneren, kunnen interventies vanuit systemisch denken door een familieopstelling juist een nieuw en verrassend licht werpen, en kan ruimte en rust ontstaan, zodat je meer in contact komt met je eigen levenskracht.

Je familiesysteem kun je zien als de grond waarin je geworteld bent. Familieopstellingen kunnen een weg zijn om je wortels te ontdekken en ze van allerlei zaken te bevrijden. Met ‘sterke wortels’ kun je uitgroeien tot een sterke boom.