Rituelen

Rituelen, ze zijn er al van oudsher, overal ter wereld, vanaf het prilste begin van ons bestaan.

Velen van ons voelen zich niet prettig meer bij jarenlang gebruikte, geijkte rituelen en symbolen. Zij zoeken naar een nieuwe invulling en trachten op deze manier een antwoord te vinden op het grootste mysterie van het leven:
De dood. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van eigentijdse rituelen.

Een ritueel is een handeling die je uitvoert op een bepaald moment, op een bepaalde plaats en met een bepaalde bedoeling. Rituelen bieden houvast, geven steun, verbinding en werken alles overstijgend. Het helpt ons degene die we los moeten laten op een nieuwe manier in onze gedachten te laten voortleven. Op een manier die een nieuwe betekenis geeft aan hem of haar die we moeten missen is ons leven en waarmee we verder kunnen.

Omdat we immers op de moeilijke en bijzondere momenten in ons leven behoefte hebben aan de o zo belangrijke verbinding met de mensen om ons heen. Vanuit liefde. van hart tot hart.

Van belang hierbij is een goed evenwicht tussen vorm, inhoud, rituelen en eigen inbreng in de afscheidsviering, waardoor een belangrijke eerste stap in het verwerkingsproces in gang wordt gezet.

 

Relatierituelen

  • Huwelijk, partnerschap, vriendschap
  • Echtscheiding, uit elkaar gaan

(Naderend) overlijden

  • Afscheidsritueel bij leven
  • Asverstrooiing ritueel

Bedrijfsleven

  • Samenwerkingsritueel
  • Vrij spreken ritueel

Kinderen

  • Geboorte
  • Doop
  • Adoptie