Rituelen

Rituelen, ze zijn er al van oudsher, overal ter wereld, vanaf het prilste begin van ons bestaan.

Velen van ons voelen zich niet prettig meer bij jarenlang gebruikte, geijkte rituelen en symbolen. Zij zoeken onder meer naar een nieuwe invulling en trachten op deze manier een antwoord te vinden op het grootste mysterie van het leven: de dood. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van eigentijdse rituelen.

Omdat we immers op de moeilijke en bijzondere momenten in ons leven behoefte hebben aan de o zo belangrijke verbinding met de mensen om ons heen. Vanuit liefde. van hart tot hart.

Ook bij andere ingrijpende veranderingen in het leven bieden rituelen houvast.

Een ritueel is een handeling die je uitvoert op een bepaald moment, op een bepaalde plaats en met een bepaalde bedoeling. Rituelen bieden houvast, geven steun, verbinding en werken alles overstijgend. Het helpt ons wie of wat we los moeten laten op een nieuwe manier in onze gedachten te laten voortleven. Op een manier die een nieuwe betekenis geeft aan wie of wat we moeten missen is ons leven en waarmee we verder kunnen.

Relatierituelen

  • Huwelijk, partnerschap, vriendschap
  • Echtscheiding, uit elkaar gaan

(Naderend) overlijden

  • Afscheidsritueel bij leven
  • Asverstrooiing ritueel

Bedrijfsleven

  • Samenwerkingsritueel
  • Vrij spreken ritueel
  • Reorganisatieritueel

Kinderen

  • Geboorte
  • Doop
  • Adoptie