De bouw van het huis voor de familie Susiani op Lovina, Bali vordert gestaag. Inmiddels zijn de vloeren afgestreken en hebben de harde werkers enkele dagen verlof.

Aan de hand van de Bali kalender wordt nu eerst bepaald wanneer het dak geplaatst gaat worden. Dit gebeurt pas na het uitvoeren van een Balinese ceremonie, een ritueel.

Bij aanvang van de bouw heeft er ook al een ritueel plaatsgevonden. Alvorens een huis te bouwen wordt de Bali Kalender geraadpleegd voor het juiste moment om de bouw te beginnen. Eerst wordt de grond bouwrijp gemaakt.

Dan volgt de ceremonie, MECARU. Men excuseert zich naar moeder aarde dat er een huis gebouwd wordt en vraagt om geluk en veiligheid voor de bewoners. Een reiniging van al het onveilige in de omgeving van het huis, zodat de bewoners in harmonie kunnen leven met de natuur en met het universum. Dit gaat gepaard met het brengen van allerlei offers.

Al heel snel gaat dus het dak geplaatst worden. Intussen verblijft de familie in een kleine aanbouw op het stukje eigen grond. In afwachting van het moment waarin ze in een huis gaan wonen waar in de regentijd niet meer het water door het dak naar binnen stroomt. En waar electriciteit is. Ze kunnen het allemaal nog niet heel goed bevatten.

Hub en Elly, onze neef en nicht, die de onderhandelingen met de aannemer hebben gevoerd, sponsoren het sanitair en de aansluiting op de waterleiding/riolering.

IMG_1315 IMG_1311 IMG_1305